Meny Stäng

NU FÄRDIGSTÄLLER VI BREARED

Tack vare Sparbanks stiftelsen i Varberg så kommer vi under våren att bygga klart de sista 200 kvm av Brearedsparken. Skissen ovan stämmer inte till 100%. Där är endel förändringar gjorda sedan denna skiss gjordes. Men det blir en A-frame, trappa, räcke och en nybörjar bowl.

Vi kommer att uppdatera med en riktig skiss. Vänligen respektera arbetet i parken under tiden arbetet pågår.

Arbetet utförs av Bryggeriet bygg.